Sabtu, 23 September 2017

Fungsi Unit Teknologi Maklumat

  • Kategori: Uncategorised
  • Diterbitkan: Selasa, 23 Ogos 2016 06:16
  • Ditulis oleh Super User
  • Jumlah paparan: 177

Fungsi Utama:

1. Mengurus, menyelaras dan menyelenggara semua bentuk pembangunan sistem maklumat berkomputer seperti CLOM, KI, Penilaian Kursus, Exit Survey untuk keperluan pentadbiran dan pengurusan BPAQ.

2. Menguruskan peralatan ICT, rekod inventori, dan sebagainya dengan lebih berkesan dan bersistematik.

3. Memudahkan penyediaan rekod-rekod, data soal selidik pelajar dan laporan/ statistik untuk keperluan pentadbiran dan pengurusan BPAQ.

4. Menyalurkan maklumat tentang kemudahan perkhidmatan yang berkaitan teknikal dan ICT.

5. Membangun, mengurus dan mengemaskini laman web BPAQ.PAUTAN DALAMAN

   
  

 

HUBUNGI KAMI

Bahagian Pembangunan Akademik & Kualiti,
Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan.
Tel: +6 05-4506457/ 6458
Fax: +6 05-4594645

MEDIA SOSIAL