Piagam Pelanggan

Kategori: PENGENALAN Diterbitkan: Khamis, 10 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User

Pusat Pembangunan Akademik komited dalam usaha membantu merealisasikan visi dan misi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar menjadi sebuah universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan yang berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global berasaskan penyelesaian masalah (solution-based) dan nilai tambah (value-based).

Kami berjanji akan memastikan :

UNIT INOVASI PdP 
1. Proses Kursus Pensijilan PdP Pensyarah Baharu UPSI diselesaikan dalam tempoh lima (5) bulan daripada tarikh kursus bermula.
UNIT PENILAIAN
1. Laporan Kajian Tinjauan Tamat Pengajian (Exit Survey) dimaklumkan kepada PTj dalam tempoh sebulan selepas tarikh akhir pengisian soal selidik oleh pelajar.
2. Keputusan Penilaian Pembelajaran boleh diperolehi dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas keputusan peperiksaan diluluskan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Universiti (JKPU).
3. Penjajaran Konstruktif disemak dan diberi cadangan penambahbaikan dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja.
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Mengambil tindakan terhadap aduan/maklum balas berkaitan.
2. 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan.
3. Maklumbalas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.

 

 

Jumlah paparan: 989