Objektif Kualiti

Kategori: PENGENALAN Diterbitkan: Khamis, 10 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User
 
OBJEKTIF KUALITI 
1.

Memastikan 98% pensyarah mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian pembelajaran oleh pelajar untuk setiap semester (KPI UTAMA UPSI).

2. Sekurang-kurangnya 1 program melaksanakan 2U21/3U11 (KPI INISIATIF).
3.

15% bilangan kursus yang ditawarkan secara MOOC.

4.

65% kursus yang memenuhi kriteria sebagai mod pembelajaran teradun.

5.

Sekurang-kurangnya 80% pelajar berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan.

6. Sekurang-kurangnya 89% staf dan pelajar UPSI berpuas hati dengan persekitaran di UPSI.
7. Memastikan 100% cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh satu(1) hari bekerja.
Jumlah paparan: 1089