Unit Penilaian

Kategori: Senarai Galeri Diterbitkan: Jumaat, 11 Ogos 2017 Ditulis oleh zetty

 
Fungsi Utama Unit Penilaian:

1. Pengurusan proses penyediaan dan penambahbaikan kualiti soalan kuiz, ujian, peperiksaan dan tugasan Diploma/ SM/ SMP/ Pengajian Siswazah yang dihasilkan oleh pensyarah.

2. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan modul penilaian dalam Higher Education Learning Management System (HELMS).

3. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan Constructive Assessment System (CAS) yang akan menambahbaik sistem Assessment Builder System (ABS) sedia ada.

4. Pengurusan pembangunan dan promosi polisi penilaian UPSI.

5. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan rubrik penilaian pentaksiran yang digunakan di peringkat Diploma/ SM/ SMP/ Pengajian Siswazah.

6. Pengurusan pematuhan pelaksanaan penilaian yang selaras dengan saranan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysian Qualification Agency (MQA) dan lain-lain lagi seperti iCGPA.

7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Jumlah paparan: 829