PERKHIDMATAN

      

Unit Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran

Kategori: Uncategorised Diterbitkan: Jumaat, 11 Ogos 2017 Ditulis oleh zetty


Fungsi Utama Unit Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran:

1. Pengurusan pembangunan inovasi akademik UPSI.
2. Penganjuran seminar, bengkel dan anugerah berkenaan inovasi PdP.
3. Pengurusan dan promosi Modul HELMs.
4. Pengurusan kumpulan pakar PdP UPSI.
5. Pengurusan penganjuran sesi perkongsian ilmu dan kepakaran PdP.
6. Pengurusan pembangunan modul bagi latihan untuk memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran ahli akademik.
7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 
Jumlah paparan: 140

Hubungi Kami

 

Pusat Pembangunan Akademik (PPA)
Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
   

Links: