PERKHIDMATAN

      

Aktiviti & Hebahan

Diterbitkan: Isnin, 18 September 2017 Ditulis oleh Super User


PENILAIAN PEMBELAJARAN

Slide Jerayawara Penilaian Pembelajaran Baharu, 2017 

 

 
MAKLUMAN PINDAAN PROSEDUR-PROSEDUR KUALITI: 

(1) PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM; dan
(2) PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA.

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pembangunan Akademik (PPA) telah membuat pindaan kepada dua (2) Prosedur Kualiti Utama SPK UPSI MS ISO 9001:2015 (berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2017) seperti berikut.

Bil  Butiran No. Rujukan Keterangan
1.

PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P02

1.1 Prosedur ini disediakan untuk rujukan dan panduan semua Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terlibat dengan proses:- 

a) penawaran program baharu; dan

b) akreditasi (sementara dan penuh) program pengajian.

1.2 Prosedur ini meliputi semua proses penawaran program baharu dan akreditasi sementara dan penuh di peringkat prasiswazah iaitu Sarjana Muda (Arus Perdana).

 2. PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA

 

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P03


2.1 Prosedur ini bertujuan untuk  menerangkan  proses  semakan  semula  program  di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2.2 Prosedur   ini   meliputi   semakan   semula   program   bagi   program–program yang ditawarkan di peringkat Sarjana Muda (Arus Perdana).

 

 

 

 
Jumlah paparan: 166

Hubungi Kami

 

Pusat Pembangunan Akademik (PPA)
Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
   

Links: