PERKHIDMATAN

      

Aktiviti & Hebahan

Kategori: INFO UTAMA
Diterbitkan: Isnin, 18 September 2017
Ditulis oleh Super User


PENILAIAN PEMBELAJARAN

Slide Jerayawara Penilaian Pembelajaran Baharu, 2017 

 

 
MAKLUMAN PINDAAN PROSEDUR-PROSEDUR KUALITI: 

(1) PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM; dan
(2) PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA.

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pembangunan Akademik (PPA) telah membuat pindaan kepada dua (2) Prosedur Kualiti Utama SPK UPSI MS ISO 9001:2015 (berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2017) seperti berikut.

Bil  Butiran No. Rujukan Keterangan
1.

PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P02

1.1 Prosedur ini disediakan untuk rujukan dan panduan semua Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terlibat dengan proses:- 

a) penawaran program baharu; dan

b) akreditasi (sementara dan penuh) program pengajian.

1.2 Prosedur ini meliputi semua proses penawaran program baharu dan akreditasi sementara dan penuh di peringkat prasiswazah iaitu Sarjana Muda (Arus Perdana).

 2. PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA

 

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P03


2.1 Prosedur ini bertujuan untuk  menerangkan  proses  semakan  semula  program  di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2.2 Prosedur   ini   meliputi   semakan   semula   program   bagi   program–program yang ditawarkan di peringkat Sarjana Muda (Arus Perdana).

 

 

 

 
Lawatan Penilaian Akreditasi Penuh Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kujurulatihan) Dengan Kepujian

Kategori: INFO UTAMA
Diterbitkan: Isnin, 30 Oktober 2017
Ditulis oleh Super User

 

LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN (MQA/ AS 74) 
       
Pegawai dan panel penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) akan mengadakan lawatan ke UPSI bagi tujuan penilaian Akreditasi Penuh. Panel penilai yang terlibat adalah seperti berikut:

  i)  YBrs. Dr. Kok Lian Yee  Universiti Putra Malaysia
  ii)  YBrs. Prof. Madya Dr. Ahmad Munir Che Mohamed Universiti Sains Malaysia
 

iii)

 

 YBrs. Dr. Rozita Abdul Latif Universiti Teknologi MARA

Hubungi Kami

 

Pusat Pembangunan Akademik (PPA)
Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
   

Links: