Unit Jaminan Kualiti Akademik

Kategori: Senarai Galeri Diterbitkan: Jumaat, 11 Ogos 2017 Ditulis oleh zetty


Fungsi Utama Unit Jaminan Kualiti Akademik:

1. Pengurusan aktiviti-aktiviti berhubung dengan jaminan kualiti akademik bersama Fakulti/ IPS dan PTj lain yang berkaitan.
2. Pengurusan kualiti penawaran program.
3. Pengurusan kualiti akreditasi sementara dan penuh program (MQA01 & MQA02) meliputi semua peringkat pengajian (Diploma/ SM/ SMP/ Pengajian Siswazah).
4. Pengurusan kualiti semakan semula program.
5. Pengurusan dasar-dasar kualiti akademik.
6. Pengauditan kualiti program peringkat UPSI.
7. Pakar rujuk kualiti akademik UPSI.
8. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 
Jumlah paparan: 3292