• Kod Etika Pakaian Staf UPSI
  • Amanat Naib Canselor UPSI 2018
  • Sesi Perkongsian Penerima Anugerah Akademik Negara Ke-10
  • Sila klik imej untuk maklumat lanjut

PERKHIDMATAN

           

Standard Umum

Kategori: Dokumen Jaminan Kualiti Akademik
Diterbitkan: Selasa, 10 Oktober 2017
Ditulis oleh Super User

 

Dokumen standard menetapkan garis panduan umum berkenaan sesuatu tahap kelayakan berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Dokumen Standard wajib dipatuhi oleh Pemberi Pendidikan Tinggi dalam menjalankan program pengajian tinggi.

Berikut adalah senarai dokumen Standard.

 

No.  Standard Dokumen
1.

 Diploma Eksekutif

Malay
 2.

 Ijazah Sarjana dan Kedoktoran


Malay
3  Kursus Asas
English
4.  Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah

* Info diperolehi daripada Laman Web MQA.

 

Garis Panduan Amalan Baik

Kategori: Dokumen Jaminan Kualiti Akademik
Diterbitkan: Selasa, 19 September 2017
Ditulis oleh Super User


Garis panduan amalan baik merupakan amalan baik pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang dikompilasi untuk dijadikan panduan kepada semua pihak berkepentingan tentang sembilan kriteria penilaian bagi tujuan jaminan kualiti. Pihak PPT digalakkan untuk mematuhi amalan baik yang disarankan.

Berikut adalah senarai dokumen garis panduan amalan baik.

BIL.  GARIS PANDUAN AMALAN BAIK DOKUMEN
1. Beban Staf Akademik
 2. Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi Berterusan 
3.

Penilaian Pelajar

4. Reka Bentuk dan Penyampaian Kurikulum 
5. Monitoring, Reviewing and Continually Improving Institutional Quality (MR-CIIQ)
6. Malaysian Qualification Statement

* Info diperolehi daripada Laman Web MQA.

 

Hubungi Kami

Pusat Pembangunan Akademik (PPA)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan.

 

 

© Hakcipta 2017 Pusat Pembangunan Akademik
Paparan terbaik menggunakan Mozilla 
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506457/ 6458 | Faks : 05-4594645

 

 Links: