Tuesday, 19 September 2017

Definisi Perubahan 30%

Perubahan 30% Dalam Semakan Semula Program

1. Perubahan sinopsis, kod dan nama kursus dikira sebagai perubahan bagi kursus berkenaan.

2. Jabatan dibenarkan mengubah SLT dari masa ke semasa tapi perlu diminitkan di peringkat jabatan.

3. Perubahan kandungan kursus tidak termasuk dalam perubahan kursus.

4. Perubahan dari segi tatabahasa pada sinopsis kursus tidak dikira sebagai perubahan.

5. Perubahan sesuatu kursus yang kurang dari 30% tidak termasuk atau tidak dikira dalam perubahan sesuatu program.

- Cabutan daripada Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik (JKPA) Kali Ke- 107 Bil 7/ 2013 pada 29 Ogos 2013.


 

INTERNAL LINKS

  

  

 

CONTACT US

Contact us:
Department of Academic Development & Quality,
Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan.
Tel: +6 05-4506457/ 6458
Fax: +6 05-4594645

SOCIAL MEDIA