Tuesday, 19 September 2017

The Roles of CAI Unit

Unit Kurikulum dan Inovasi Akademik (UKIA) adalah satu unit baharu di Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti dan telah ditubuhkan mulai 1 Mac 2015 dengan kelulusan Mesyuarat Pengurusan Eksekutif Universiti. Penubuhan unit ini adalah selaras dengan penstrukturan semula Unit Penyelidikan Berfokus yang telah wujud sebelum ini. Kewujudan unit ini diterajui seorang Penyelaras iaitu Dr. Mohamad Termizi bin Borhan, seorang Penolong Pendaftar, seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan seorang Pembantu Tadbir (PT/PO).

Fungsi Utama:

1. Menambahbaik kurikulum secara berterusan bagi melahirkan graduan yang holistik dan seimbang.
2. Memupuk dan membudayakan e-pembelajaran yang konstruktif. 
3. Melaksana dan memantau Higher Education Learning Management System (HELMS).


Curriculum and Academic Innovation

Reporting

INTERNAL LINKS

  

  

 

CONTACT US

Contact us:
Department of Academic Development & Quality,
Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan.
Tel: +6 05-4506457/ 6458
Fax: +6 05-4594645

SOCIAL MEDIA