SERVICES

      

Learning and Teaching Innovation Unit

Category: Senarai Galeri Published: Thursday, 12 October 2017 Written by Super User


Fungsi Utama Unit Inovasi Akademik:

1. Pengurusan pembangunan inovasi akademik UPSI.

2. Penganjuran seminar, bengkel dan anugerah berkenaan inovasi PdP.

3. Pengurusan dan promosi Modul HELMS.

4. Pengurusan kumpulan pakar PdP UPSI.

5. Pengurusan penganjuran sesi perkongsian ilmu dan kepakaran PdP.

6. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.Hits: 728

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645