SERVICES

      

Assessment Unit

Category: Senarai Galeri Published: Friday, 11 August 2017 Written by zetty

 
Fungsi Utama Unit Penilaian:

1. Pengurusan proses penyediaan dan penambahbaikan kualiti soalan kuiz, ujian, peperiksaan dan tugasan Diploma/ SM/ SMP/ Pengajian Siswazah yang dihasilkan oleh pensyarah.

2. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan modul penilaian dalam Higher Education Learning Management System (HELMS).

3. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan Constructive Assessment System (CAS) yang akan menambahbaik sistem Assessment Builder System (ABS) sedia ada.

4. Pengurusan pembangunan dan promosi polisi penilaian UPSI.

5. Pengurusan pemantauan dan penambahbaikan rubrik penilaian pentaksiran yang digunakan di peringkat Diploma/ SM/ SMP/ Pengajian Siswazah.

6. Pengurusan pematuhan pelaksanaan penilaian yang selaras dengan saranan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysian Qualification Agency (MQA) dan lain-lain lagi seperti iCGPA.

7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Hits: 702

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645