SERVICES

      

PUBLISHING

Category: Senarai Galeri Published: Monday, 09 October 2017 Written by Super User
    BUKU STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
  Buku ini menyediakan maklumat asas tentang beberapa strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan penyelidikan kepada guru pelatih dan pendidik bagi membolehkan mereka membuat pemilihan berinformasi dan/atau pengadaptasian bagi mengajar dengan berkesan. Buku ini dengan jelas memperincikan setiap strategi dan kaedah termasuk kebaikan, cara pelaksanaan, cabaran dan cadangan cara mengatasinya, dan penaksiran yang sesuai dijalankan. Cara melaksanakan strategi dan kaedah disertakan dengan carta alir bagi memudahkan lagi pembaca memahami bagaimana melaksanakan strategi dan kaedah tertentu. Terdapat sebelas jenis strategi dan kaedah yang berbeza yang rata-rata mempunyai ciri kreatif dan inovatif yang mementingkan penglibatan aktif dan pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar yang sangat diperlukan dalam membina modal insan abad ke-21.
     
    MODUL KAJIAN TINDAKAN
 

Modul Kajian Tindakan dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ). Ia diharap dapat memberi pendedahan kepada semua ahli akademik di Universiti Pendidikan Sultan Idris khususnya kepasa semua yang berminat menjalani penyelidikan berbentuk kajian tindakan.

Kandungan modul ini meliputi 7 unit iaitu:
Unit 1 : Pengenalan Kepada Kajian Tindakan
Unit 2 : Proses dan Prosedur Kajian Tindakan
Unit 3 : Refleksi Dalam Kajian Tindakan
Unit 4 : Proses dan Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan
Unit 5 : Proses Penganalisaan Data Dalam Kajian Tindakan
Unit 6 : Kertas Cadangan Kajian Tindakan
Unit 7 : Penulisan Laporan Kajian Tindakan


Di dalam modul ini juga disertakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan bagi membantu kefahaman pengguna modul.

   

Untuk pembelian buku ini boleh didapati di:

Pejabat Am, Pusat Pembangunan Akademik (PPA)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan.
Tel : 05-450 5011/6457/6458  Faks : 09-459 4645

Buku-buku yang diterbitkan oleh PPA.

Hits: 553

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645