SERVICES

      

Client Charter

Category: INTRODUCTION Published: Thursday, 10 August 2017 Written by Super User

Pusat Pembangunan Akademik komited dalam usaha membantu merealisasikan visi dan misi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar menjadi sebuah universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan yang berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global berasaskan penyelesaian masalah (solution-based) dan nilai tambah (value-based).

Kami berjanji akan memastikan :

NO.  INDICATOR
1. Semakan dokumen Kertas Kerja Akreditasi Penuh Program Pengajian (MQA-02) dilaksanakan dalam Tempoh 14 hari dari tarikh dokumen diterima daripada Fakulti.
 2. Maklum balas terhadap aduan pelanggan diberikan dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh aduan diterima.
3.

Analisis maklumbalas/aduan pelanggan disediakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

4. Kajian Tinjauan Tamat Pengajian (Exit Survey) dilaksanakan pada Minggu Ke-11 pengkuliahan pada setiap semester pengajian.
5.

Kajian Penilaian Pembelajaran dilaksanakan mulai Minggu ke-11 pengkuliahan pada setiap semester pengajian.

6. Pemantauan penggunaan CTLD dilaksanakan mulai Minggu Pertama pengkuliahan.

 

Hits: 509

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645