• SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE-61 TAHUN
  • Kod Etika Pakaian Staf UPSI
  • Amanat Naib Canselor UPSI 2018
  • Sesi Perkongsian Penerima Anugerah Akademik Negara Ke-10
  • Sila klik imej untuk maklumat lanjut

SERVICES

      

Maklumat Pindaan Prosedur-Prosedur Kualiti

Category: INFO UTAMA Published: Tuesday, 10 October 2017 Written by Super User

 
MAKLUMAN PINDAAN PROSEDUR-PROSEDUR KUALITI:

(1) PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM; dan
(2) PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA.

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pembangunan Akademik (PPA) telah membuat pindaan kepada dua (2) Prosedur Kualiti Utama SPK UPSI MS ISO 9001:2015 (berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2017) seperti berikut.

Bil  Butiran No. Rujukan Keterangan
1.

PROSEDUR PENAWARAN PROGRAM BAHARU DAN AKREDITASI PROGRAM

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P02

1.1 Prosedur ini disediakan untuk rujukan dan panduan semua Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terlibat dengan proses:- 

a) penawaran program baharu

b)akreditasi(sementara dan penuh) program pengajian.

1.2 Prosedur ini meliputi semua proses penawaran program baharu dan akreditasi sementara dan penuh di peringkat prasiswazah iaitu Sarjana Muda (Arus Perdana).

 2. PROSEDUR SEMAKAN SEMULA PROGRAM SEDIA ADA

 

UPSI(ISO)/TNCA/P&P/P03


2.1 Prosedur ini bertujuan untuk  menerangkan  proses  semakan  semula  program  di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2.2 Prosedur   ini   meliputi   semakan   semula   program   bagi   program–program yang ditawarkan di peringkat Sarjana Muda (Arus Perdana).

 

 

Hits: 1286

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645