• Kod Etika Pakaian Staf UPSI
  • Sila klik imej untuk maklumat lanjut
  • Amanat Naib Canselor UPSI 2018

SERVICES

      

Institutional Learning Outcomes

Category: Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) Published: Wednesday, 11 October 2017 Written by Super User

 

1. Menguasai ilmu dan pedagogi dalam bidang pengkhususan masing-masing.

2. Boleh mengajar mata pelajaran bidang pengkhususan (major dan minor) seperti yang ditawarkan di sekolah.

3. Menguasai kemahiran teknikal. termasuk penggunaan teknologi pendidikan dan ICT.

4. Mengamalkan tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika.

5. Menjalankan tanggungjawab sosial.

6. Berkomunikasi secara efektif dan boleh bekerja dalam pasukan.

7. Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat.

8. Berfikir secara kreatif dan kritis.

9. Berupaya menjalankan penyelidikan.

10. Peka terhadap isu-isu semasa dan isu-isu global.Hits: 1015

Contact Us

Centre For Academic Development

Level 3, Chancellory Building,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak.
Contact: +60 5-4506457/ 6458 | Fax: +60 5-4594645